Vacature voor een stagiair communicatie bij Onderwijsgeschillen

Ben jij een student van een communicatieopleiding? Onderwijsgeschillen zoekt een of meer stagiairs die rechtsbescherming in het onderwijs toegankelijker willen maken.

Inhoud van de stage bij Onderwijsgeschillen

De Stichting Onderwijsgeschillen organiseert geschilbehandeling in het onderwijs. We houden hiervoor onafhankelijke geschillencommissies in stand, zoals de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, de Geschillencommissie passend onderwijs en Commissies voor beroep. Zie www.onderwijsgeschillen.nl voor meer informatie. Goede rechtsbescherming voor leerlingen, hun ouders, medezeggenschapsraden, medewerkers en ook de leidinggevenden van onderwijsinstellingen staat voorop in ons werk. Dit blijkt op dit moment vooral uit de uitstekende kwaliteit van de onafhankelijke juridische adviezen van de commissies en de expertise die we hebben op dit gebied. Deze expertise is via onze website goed ontsloten voor professionals van scholen en publieke organisaties. 

Wat willen wij? 

Wij willen graag onze algemene informatie en communicatie naar alle rechtzoekenden in het onderwijs verbeteren en op maat maken voor onze verschillende doelgroepen. Het gaat daarbij dus niet om de juridische adviezen van de verschillende commissies, maar over de informatie en communicatie van Onderwijsgeschillen als overkoepelende organisatie.
Bij Onderwijsgeschillen wordt vooral vanuit het juridische denkkader gecommuniceerd. Voor ons is het leerzaam om van een communicatie-expert te horen hoe wij onze communicatie kunnen verbeteren. Daarom zoeken we een stagiair van een communicatieopleiding.

Van onze stagiair verwachten we een advies waarin op strategisch en tactisch niveau aandacht wordt besteed aan:

  • Algemene informatie en communicatie vanuit Onderwijsgeschillen. Waar moeten we, gelet op onze doelgroepen, rekening mee houden?
  • Hoe ziet een project er uit om de algemene informatie en communicatie te verbeteren? Welke stappen moeten we zetten?

De stage kan door meerdere stagiairs worden gedaan, waarbij iedere stagiair zich richt op een bepaalde doelgroep van Onderwijsgeschillen (leerlingen & ouders, medewerkers of leidinggevenden).
De stage wordt gedaan en afgerond in de tweede helft van 2020. We verwachten dat de stagiair circa 25 werkdagen aan de stage besteedt. De precieze duur en omvang stellen we in overleg vast. 

Een vervolgopdracht kan zijn dat de stagiair het project gaat uitvoeren, samen met de medewerkers van Onderwijsgeschillen en eventueel samen met een externe communicatieprofessional.

Gevraagde competenties en vaardigheden

Je neemt mee: 

  • kennis vanuit je communicatieopleiding op het gebied van bedrijfscommunicatie 
  • interesse voor rechtsbescherming en onderwijs 
  • professionele vaardigheden 

Wij bieden:

  • een inhoudelijk uitdagende stage met geïnteresseerde collega’s en aandacht van de begeleiders
  • thuiswerken en werken op kantoor in Utrecht Lunetten, naast het station
  • werktijden in overleg
  • een (kleine) stagevergoeding

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie contact op met Cécile de Vos, directeur-bestuurder. Zij is bereikbaar via c.de.vos@onderwijsgeschillen.nl

Downloaden