Vacature voor vicevoorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

In de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is een vacature ontstaan voor een vierde vicevoorzitter. De Stichting Onderwijsgeschillen benoemt de vicevoorzitter, op voordracht van de leden van de LKC. Voor deze vacature is een profiel opgesteld.

Downloaden

​Informatie over de Commissie

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. De Commissie is multidisciplinair samengesteld: alle deskundigheden die nodig zijn voor de behandeling van de klachten zijn in de Commissie verenigd (juridische, (ortho)pedagiogische, medische, bestuurlijke, onderwijskundige deskundigheid alsmede ervaring als werknemer in het onderwijs). 

Procedure sollicitatie

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in Utrecht met een benoemingsadviescommissie, bestaande uit leden van de Commissie en de coördinerend secretaris klachten. De Benoemingsadviescommissie selecteert de ingekomen brieven en voert gesprekken met de kandidaten. Vervolgens doet zij een voordracht voor benoeming van de vicevoorzitter. Benoeming vindt plaats door Stichting Onderwijsgeschillen.

Reacties en contact

Voor mondelinge informatie kunt u contact opnemen met mr. Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen, via telefoon 030 – 2809590 (maandag, dinsdag en donderdag) 

Bent u geïnteresseerd dan nodigen wij u uit uw belangstellingsbrief vergezeld van uw cv uiterlijk maandag 29 april a.s. te sturen aan:  

per e-mail aan Lilian Schouten

of per post aan: 

Stichting Onderwijsgeschillen
benoemingsadviescommissie
t.a.v. mr. Hilde Mertens
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht