Vacatures voor twee vicevoorzitters voor de Geschillencommissie passend onderwijs

Gezien het toenemende belang en het beroep dat gedaan wordt op de Geschillencommissie is er behoefte aan uitbreiding, zodat de binnenkomende verzoeken tijdig en goed behandeld kunnen worden. Ook omdat er binnen enkele jaren naar verwachting een vacature ontstaat, is het aantal te werven vicevoorzitters bepaald op twee.

Procedure en wijze van solliciteren

Onderwijsgeschillen laat zich in deze werving en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People.
Zie voor meer informatie over de vacature, profielschets en wijze van solliciteren de website van Colourful People