Vergoeding kosten advocaat, artikel Hilde Mertens in MR magazine

In de nieuwste aflevering van MR magazine (uitgave Wolters Kluwer) bespreekt Hilde Mertens enkele uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en de Ondernemingskamer over de vergoeding van de kosten van een advocaat.

Sinds 1 januari 2017 staat in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) dat het bevoegd gezag de kosten die de MR maakt voor het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen moet vergoeden. Voorwaarde daarbij is wel dat de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn en de MR het bevoegd gezag vooraf in kennis stelt van de te maken kosten. De uitspraken laten zien dat het bevoegd gezag vooraf moet kunnen beoordelen of het inschakelen van een deskundige redelijkerwijs noodzakelijk is en dat het bevoegd gezag eventueel in overleg moet kunnen treden met de MR.

Downloaden

Hilde Mertens, ‘Vergoeding kosten advocaat’, MR magazine 2019, afl. 6, p. 16-17

Hilde Mertens is directeur/bestuurder bij Onderwijsgeschillen