Vernieuwd klachtrecht en toelatingsrecht mbo van kracht

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is met ingang van 1 augustus 2017 de nieuwe wetgeving over de klachtenregeling en over het toelatingsrecht tot het mbo inwerking getreden.

Wat verandert er met de nieuwe wetgeving over klachten in het mbo?

De nieuwe wetgeving over klachten in het mbo verplicht alle mbo-instellingen om een klachtenregeling te hebben en deze openbaar maken. Ook zijn mbo-instellingen verplicht een klachtencommissie te hebben. Alle betrokkenen bij het onderwijs van de mbo-instelling kunnen een klacht indienen, zoals studenten, waaronder voormalige en aanstaande studenten, personeel en betrokkenen bij de praktijkbegeleiding.

Toelatingsrecht tot het mbo: wat verandert er?

De wetgeving over het toelatingsrecht tot het mbo treedt met ingang van 1 augustus 2017 geleidelijk in werking. Het recht op toelating tot een mbo-instelling  voor studenten met de juiste vooropleiding gaat gelden voor de toelating in het schooljaar 2018/2019. Ook de bepalingen over het bindend studieadvies gelden voor het schooljaar 2018/2019.
In voorbereiding op het toelatingsrecht kunnen mbo-instellingen voor bepaalde opleidingen aanvullende eisen stellen. Dan moet de instelling uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarvoor die eisen gaan gelden, een regeling vaststellen voor de selectiecriteria en de selectieprocedure. Met ingang van 1 oktober 2017 heeft de deelnemersraad adviesrecht bij de vaststelling van die regeling.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bij Onderwijsgeschillen

Veel mbo-instellingen zijn al aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen. Deze onafhankelijke klachtencommissie staat open voor alle mbo-instellingen. Door aan te sluiten bij de LKC voldoen mbo-instellingen aan de verplichtingen die met de nieuwe wetgeving worden ingevoerd. Mbo-instellingen die zich bij de LKC willen aansluiten kunnen contact met ons opnemen of zich aanmelden via het aansluitingsformulier.

Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO

Alle mbo-instellingen zijn aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO.  Ook deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. Aan deze Commissie kunnen vanaf 1 oktober 2017 adviesgeschillen over de regeling van de selectiecriteria en de selectieprocedure van een mbo-instelling worden voorgelegd.

Meer lezen over de nieuwe klachtenregeling en het toelatingsrecht?

Ga naar de Themapagina Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo