Voorlopige voorziening bij de Commissie van beroep

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het voor een werknemer belangrijk is om snel te weten waar hij/zij aan toe is. De werknemer kan dan aan de voorzitter van de Commissie van beroep een voorlopige uitspraak vragen. De werknemer moet in zijn verzoek aangeven waarom hij/zij een spoedeisend belang heeft en niet kan wachten op het definitieve oordeel van de Commissie. Zo’n uitspraak van de voorzitter van de Commissie is een voorlopige voorziening. Een definitieve uitspraak volgt pas als het beroep door de Commissie behandeld is.

Onlangs heeft de Voorzitter van de Commissie van beroep funderend onderwijs een verzoek voorlopige voorziening behandeld. De werknemer was per 1 augustus 2018 overgeplaatst. Tegen die beslissing stelde zij beroep in en zij verzocht ook om een voorlopige voorziening. Zij had er belang bij om spoedig te weten aan welke school zij haar werkzaamheden zou moeten verrichten. De Voorzitter van de Commissie van beroep wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Het besluit tot overplaatsing wordt geschorst, omdat de werkgever onvoldoende inzichtelijk had gemaakt waarom de werknemer aan de beurt was voor overplaatsing.

Downloaden

Uitspraak voorlopige voorziening (108355)