Week van de mediation van 14 tot en met 18 oktober 2019

Deze week is het de week van de mediation. Onderwijsgeschillen biedt mediation met succes aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Wat is het succes van mediation en waarom verkiezen partijen het boven een oordeel van een onafhankelijke derde?

Succes van mediation

Bij mediation lossen partijen hun geschil zelf op. Als één van de geschillencommissies bij Onderwijsgeschillen een oordeel geeft over een geschil, dan ervaren partijen toch vaak dat de een de winnaar is en de ander de verliezer. Dat is niet het geval bij mediation. De oplossing die is gevonden bij mediation, is er een van beide betrokken partijen. Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om gedachtes en/of gevoelens uit te spreken om op die manier geschillen uit te praten. Daarna zoeken partijen samen naar een oplossing. Mediation richt zich niet alleen op het geschil maar ook op het herstel van het vertrouwen en (het goed afsluiten van) de relatie tussen partijen. Mediation kan heel snel een oplossing bieden.

Mediation bij Onderwijsgeschillen

De mediators van Onderwijsgeschillen zijn gespecialiseerd in de verschillende conflicten in het onderwijsveld. Bij Onderwijsgeschillen werken mediators die geregistreerd zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). 

Hoe werkt mediation?

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid: mediation kan alleen starten als beide partijen willen meedoen. Ook als er nog geen geschil is, kan mediation uitkomst bieden. Een voorbeeld van hoe een mediation kan verlopen leest u in de casus mediation.

De video hieronder laat zien hoe mediation werkt en wat het verschil is met andere manieren van het oplossen van geschillen.

 

Is mediation iets voor u?

Wilt u weten of een (dreigend) conflict zich leent voor mediation? Hoe mediation werkt? Op de pagina Mediation bij Onderwijsgeschillen vindt u hierover meer informatie.

U kunt ook contact opnemen met de mediationdesk van Onderwijsgeschillen. De mediationdesk is hèt informatiepunt over mediation voor besturen, directies, medezeggenschapsorganen, ouders, leerlingen en studenten.

Meer weten over mediation?

 Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

U kunt de mediationdesk bereiken via: telefoonnummer 030 - 280 95 90
e-mail: mediation@onderwijsgeschillen.nl 

Roswitha de Bekker en Jeroen van Velzen, beiden mediator bij Onderwijsgeschillen, werkten mee aan de publicatie 'Taal van de gespecialiseerde mediator. Voorbeelden en interventies voor specifieke aandachtsgebieden', Den Haag: SDU 2019.

Downloaden