Voorbeeld ‘Klokkenluidersregeling’ voortgezet onderwijs

Omgaan met een vermoeden van een misstand in het VO

Personen die melding doen van misstanden verdienen alle waardering. De praktijk laat echter zien dat de klokkenluider een kwetsbare positie heeft. In 2008 heeft de VO-raad voor het eerst een klokkenluidersregeling opgesteld voor het voortgezet onderwijs. In 2015 is deze bijgewerkt op basis van de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO. Voorts is in 2016 de klokkenluidersregeling aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders van 14 april 2016 (Staatsblad 2016 – nr. 147 en 148). In 2017 is de regeling opnieuw herzien en is de commissie ‘melden van een misstand’ erin opgenomen. 

De voorbeeld Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs ziet toe op het melden van misstanden die raken aan het maatschappelijk belang en waarvoor in de ogen van de melder intern geen of onvoldoende aandacht is.
In de regeling treft u de volgende informatie:

  • de regeling 'inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand', kortweg 'klokkenluidersregeling' genoemd.
  • de instellingsregeling voor de nieuwe Commissie melden van een misstand, die door de VO-raad in 2017 is opgericht en bedoeld is voor de behandeling van meldingen van ouders en leerlingen 
  • een uitgebreide toelichting op de klokkenluidersregeling. 

Downloaden

​Voorbeeld 'Klokkenluidersregeling' voortgezet onderwijs (pdf)