Wet- en regelgeving

Voor werknemers in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt de cao po. De cao voor het primair onderwijs (cao po 2019-2020) is van toepassing van 1 januari 2020 tot 1 november 2020.

Voor werknemers in het voortgezet onderwijs geldt de cao vo. De cao voor het voortgezet onderwijs (cao vo 2020) is van toepassing van 1 januari totr en met 31 december 2020.

Downloaden

cao po 2019-2020
Onderdeel van de cao zijn de:
Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)
Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO)

cao vo 2020
Onderdeel van de cao zijn:
Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (wovo)
Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (zavo)