Wet - en regelgeving

Voor werknemers in het hoger beroepsonderwijs (hbo) geldt de cao hbo.

Van toepassing is ook de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO) (voor het laatst gewijzigd in januari 2018).

De landelijke Commissie van beroep hbo is op grond van art. S-2 cao hbo bevoegd te oordelen over:

  • schorsing als ordemaatregel (artikel P-1 cao hbo);
  • disciplinaire maatregel, bestaande uit:
      - schriftelijke berisping (artikel P-3 lid 2 onder a cao hbo);
      - overplaatsing (artikel P-3 lid 2 onder b cao hbo);
      - schorsing (artikel P-3 lid 2 onder c cao hbo).

​Downloaden

cao hbo 2020 (pdf) Deze cao is verlengd tot 1 oktober 2021.
Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO) (pdf)