In het kort

Deze Commissie doet uitspraak in geschillen tussen een individuele werknemer en de werkgever. De Commissie is op grond van art. 12.3 lid 1 cao mbo bevoegd om kennis te nemen van:

  • geschillen die tussen de werkgever en de werknemer ontstaan over de toepassing van de cao
  • andere geschillen die de goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kunnen schaden en die met goedvinden van beide partijen aan de Commissie worden voorgelegd.

De uitspraak van de Commissie is op grond van artikel 12.3 lid 5 cao mbo bindend voor werkgever en werknemer.

Commissieleden

mr. P.E.M. Messer-Dinnissen

mr. P.E.M. Messer-Dinnissen

voorzitter
mr. L.M.G. de Weerd

mr. L.M.G. de Weerd

vicevoorzitter
drs. J.A. van den Berg

drs. J.A. van den Berg

lid werkgevers
mr. E.V. Huisman

mr. E.V. Huisman

lid werkgevers
mr. Y.C.G.J.A. Braat

mr. Y.C.G.J.A. Braat

lid werknemers
mr. Ch.H. Stokman-Prins

mr. Ch.H. Stokman-Prins

lid werknemers