Wet- en regelgeving

De wettelijke verplichting tot het voeren van op overeenstemming gericht overleg over het concept van het ondersteuningsplan door het samenwerkingsverband en burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten, alsmede de verplichting een procedure voor het overleg vast te stellen en een voorziening te treffen voor het beslechten van geschillen, is te vinden in:

Wet op het primair onderwijs (WPO)

Artikel 18a. Samenwerkingsverbanden
lid 9. Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van het samenwerkingsverband. Het overleg met burgemeester en wethouders vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het samenwerkingsverband en burgemeester en wethouders van die gemeente of gemeenten. De procedure bevat een voorziening voor het beslechten van geschillen.

Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

Artikel 17a. Samenwerkingsverbanden
lid 9. Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van het samenwerkingsverband. Het overleg met burgemeester en wethouders vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het samenwerkingsverband en burgemeester en wethouders van die gemeente of gemeenten. De procedure bevat een voorziening voor het beslechten van geschillen.

Downloaden

Artikel 18a. WPO
Artikel 17a. WVO