In het kort

Met ingang van 1 augustus 2014 is passend onderwijs in werking getreden. Ouders van leerlingen  in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4) kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de verwijdering van alle leerlingen
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Downloaden

Praktische informatie over de Geschillencommissie passend onderwijs (pdf)

Commissieleden

mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, voorzitter

mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, voorzitter

Advocaat
mr. D. Ghidei, vicevoorzitter

mr. D. Ghidei, vicevoorzitter

Plv. collegelid College vd Rechten van de Mens, bestuurslid Nidos, lid RvA ProDemos
mr. drs. P.H.A. van Geel, vicevoorzitter

mr. drs. P.H.A. van Geel, vicevoorzitter

Voormalig ondervoorzitter College vd Rechten van de Mens
drs. R. Aerden, lid

drs. R. Aerden, lid

Voormalig directeur cluster 2 school
drs. J.J.M. Cremers, lid

drs. J.J.M. Cremers, lid

Voormalig directeur, bestuurder voortgezet onderwijs
drs. A.H.T. Gieling, lid

drs. A.H.T. Gieling, lid

Arts Maatschappij en Gezondheid, GGD
drs. W.D. Hajonides van der Meulen

drs. W.D. Hajonides van der Meulen

Zorgcoördinator / orthopedagoog
drs. E. Hoeksma, lid

drs. E. Hoeksma, lid

Voormalig inspecteur Expertisecentra
P.J. Kuiper, lid

P.J. Kuiper, lid

Schoolmaatschappelijk werk
drs. O. Meulenbeek, lid

drs. O. Meulenbeek, lid

Voormalig directeur/bestuurder primair onderwijs
drs. L.F.P. Niessen, lid

drs. L.F.P. Niessen, lid

Voormalig onderwijsbestuurder vo
drs. M.H.W.C. Voeten, lid

drs. M.H.W.C. Voeten, lid

Psycholoog en orthopedagoog in het onderwijs
drs. J.P.M. Wichers-Bots, lid

drs. J.P.M. Wichers-Bots, lid

Orthopedagoog en voorm. projectleider Kenniscentrum Fontys Kenniscentrum passend onderwijs
drs. W.A.J.J. Willems, lid

drs. W.A.J.J. Willems, lid

Arts Maatschappij en Gezondheid