Procedure

De procedure is laagdrempelig en snel.
Voorwaarde is dat het schoolbestuur bereid moet zijn advies te vragen aan de LBS. Voor procedures waarop de Awb van toepassing is gelden de voorschriften van deze wet. Het bezwaar moet ingediend worden binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Bijstand door een jurist is mogelijk, maar niet verplicht.
Tijdens de hoorzitting hoort de Commissie partijen in elkaars aanwezigheid.
De Commissie is bevoegd bemiddelingsvoorstellen te doen. Als dit niet aan de orde is, brengt de Commissie een advies uit aan het schoolbestuur. Uiteindelijk neemt het schoolbestuur een beslissing op het bezwaar.

Zaak indienen

U kunt een zaak indienen bij de Commissie met een druk op de blauwe knop 'Zaak indienen'.
Hoe gaat het verder?
Wij registreren uw gegevens. U krijgt van ons per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord voor een persoonlijke internetpagina (PIP). De stukken die u heeft ingediend kunt u terugvinden op uw PIP. Ook voor de wederpartij maken wij een PIP aan. De PIP van de wederpartij koppelen wij aan uw PIP. Zowel de indiener van een zaak als de wederpartij zien dezelfde stukken. Ook wij plaatsen stukken voor de zaak op uw PIP. U ontvangt een e-mail als er wijzigingen zijn op de PIP.