Wet- en regelgeving

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) artikel 8a.1-2 - artikel 8a.5.1.

De leden van de commissie worden benoemd door de minister van OCW in overeenstemming met de minister van LNV. De MBO Raad doet een bindende voordracht voor de benoeming van een lid en plaatsvervangend lid. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) doet een bindende voordracht voor benoeming van een lid en plaatsvervangend lid. De twee leden doen een bindende voordracht voor de benoeming van de voorzitter en diens plaatsvervanger.