Wet- en regelgeving

Wet op het primair onderwijs, artikel 14: Klachtenregeling
Wet op de expertisecentra, artikel 23 : Klachtenregeling
Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 24b: Klachtenregeling