In het kort

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Uw probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:

  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • communicatie
  • schorsing en verwijdering
  • pesten
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie
  • groepsindeling en bevordering

Nadat een klacht is ingediend

Nadat een klacht is ingediend neemt een secretaris van Onderwijsgeschillen contact op met de indiener van de klacht om te bespreken welke route het beste is om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:

  • interne klachtbehandeling: als beide partijen ermee instemmen wordt de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur, die de klacht verder in behandeling neemt. De klacht kan dan intern worden opgelost. Goede voorbeelden daarvan vindt u hieronder in de rubriek School en ouders komen er samen uit.
  • mediation: met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. Hierover leest u meer onder het tabblad Mediation.
  • formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC. Hierover leest u meer onder het tabblad Procedure.

School en ouders komen er samen uit

Als een klacht wordt ingediend bij de LKC wordt in overleg met partijen eerst bekeken of de klacht ook intern op school in behandeling kan worden genomen. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC kan zo voorkomen worden. In veel zaken blijkt deze werkwijze succesvol te zijn. 
In de rubriek  School en ouders komen er samen uit vindt u goede voorbeelden waarbij een formele klachtprocedure kon worden voorkomen.

Informatiebrochure LKC

 

 

Voorbeeldtekst Klachtenregeling schoolgids

De Voorbeeldtekst Klachtenregeling kan gebruikt worden voor de Klachtenregeling in de schoolgids. De tekst is herzien in februari 2016. In de herziene tekst is de mogelijkheid van mediation opgenomen.

Commissieleden 

mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter

mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter

Senior rechter Rb. Overijssel, plv. voorz. Reg. Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
mr. drs. P.H.A. van Geel, vicevoorzitter

mr. drs. P.H.A. van Geel, vicevoorzitter

Voormalig ondervoorzitter College vd Rechten van de Mens
mr. E.J.M. Hofhuis, vicevoorzitter

mr. E.J.M. Hofhuis, vicevoorzitter

Voormalig ondervoorzitter College vd Rechten van de Mens, thans plaatsvervangend lid
mr. A.A. Muilwijk-Schaaij, vicevoorzitter

mr. A.A. Muilwijk-Schaaij, vicevoorzitter

Raadsheer bij het Hof Den Haag
mr. W.C. Oosterbroek, vicevoorzitter

mr. W.C. Oosterbroek, vicevoorzitter

Senior rechter
F.M. Beers, lid

F.M. Beers, lid

Trajectbegeleidster en intern begeleidster MBO
mr. drs. G.W. van der Brugge, lid

mr. drs. G.W. van der Brugge, lid

Onderwijskundig bestuurder
K. Evers, lid

K. Evers, lid

Teamleider/zorgcoördinator/ docent
drs. C.A. Hoos, lid

drs. C.A. Hoos, lid

GZ-psycholoog en onderwijsadviseur
drs. C. Jaartsveld, lid

drs. C. Jaartsveld, lid

Jeugdarts
drs. L.P.F. Niessen, lid

drs. L.P.F. Niessen, lid

Voormalig bestuurder voortgezet onderwijs
drs. C. van Vliet, lid

drs. C. van Vliet, lid

Begeleider passend onderwijs