In het kort

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Uw probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:

  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • communicatie
  • schorsing en verwijdering
  • pesten
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie
  • groepsindeling en bevordering

Nadat een klacht is ingediend

Nadat een klacht is ingediend neemt een secretaris van Onderwijsgeschillen contact op met de indiener van de klacht om te bespreken welke route het beste is om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:

  • interne klachtbehandeling: als beide partijen ermee instemmen wordt de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur, die de klacht verder in behandeling neemt. De klacht kan dan intern worden opgelost. Goede voorbeelden daarvan vindt u hieronder in de rubriek School en ouders komen er samen uit.
  • mediation: met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. Hierover leest u meer onder het tabblad Mediation.
  • formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC. Hierover leest u meer onder het tabblad Procedure.

School en ouders komen er samen uit

Als een klacht wordt  ingediend bij de LKC wordt in overleg met partijen eerst bekeken of de klacht ook intern op school in behandeling kan worden genomen. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC kan zo voorkomen worden.

In veel zaken blijkt deze werkwijze succesvol te zijn. In de rubriek ‘School en ouders komen er samen uit’ vindt u goede voorbeelden waarbij een formele klachtprocedure kon worden voorkomen.

Prof. mr. A.G. Castermans, oud-voorzitter LKC:  

Scholen en ouders komen er vaak samen uit. Soms voelen ouders zich genoodzaakt een klacht in te dienen tegen de school, maar dikwijls vinden ze elkaar alsnog in de aanloop naar een zitting.

Praktijkvoorbeelden School en ouders komen er samen uit

Informatiebrochure LKC

 

 

Voorbeeldtekst Klachtenregeling schoolgids

De Voorbeeldtekst Klachtenregeling kan gebruikt worden voor de Klachtenregeling in de schoolgids. De tekst is herzien in februari 2016. In de herziene tekst is de mogelijkheid van mediation opgenomen.

Commissieleden 

mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter

mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter

Senior rechter Rb. Overijssel, voorz. Reg. Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
mr. dr. J. Beuving, vicevoorzitter

mr. dr. J. Beuving, vicevoorzitter

Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
mr. drs. P.H.A. van Geel, vicevoorzitter

mr. drs. P.H.A. van Geel, vicevoorzitter

Voormalig ondervoorzitter College vd Rechten van de Mens
mr. J.M. Hofhuis, vicevoorzitter

mr. J.M. Hofhuis, vicevoorzitter

Commissielid resp. Collegelid bij de Commissie Gelijke Behandeling en het College voor de Rechten van de Mens
mr. dr. J.E. Hoitink, vicevoorzitter

mr. dr. J.E. Hoitink, vicevoorzitter

Interim manager/senior consultant Gemeente Amsterdam
mr. dr. L.P.M. Klijn, vicevoorzitter

mr. dr. L.P.M. Klijn, vicevoorzitter

Advocaat en mediator
mr. W.C. Oosterbroek, vicevoorzitter

mr. W.C. Oosterbroek, vicevoorzitter

Senior rechter
mr. H.G. Warmelink, vicevoorzitter

mr. H.G. Warmelink, vicevoorzitter

Lector Juridische Consequenties Privatisering Overheidstaken
mr. drs. G.W. van der Brugge, lid

mr. drs. G.W. van der Brugge, lid

Onderwijskundig bestuurder
K. Evers, lid

K. Evers, lid

Teamleider / zorgcoördinator / docent
drs. L.P.F. Niessen, lid

drs. L.P.F. Niessen, lid

Voormalig bestuurder voortgezet onderwijs
drs. W.D. Hajonides van der Meulen, lid

drs. W.D. Hajonides van der Meulen, lid

Zorgcoördinator / orthopedagoog
drs. C. Jaartsveld, lid

drs. C. Jaartsveld, lid

Jeugdarts
drs. C. van Vliet, lid

drs. C. van Vliet, lid

Begeleider passend onderwijs
drs. M.H.W.C. Voeten, lid

drs. M.H.W.C. Voeten, lid

Psycholoog en orthopedagoog in het onderwijs