Aansluitingsinformatie hoger beroepsonderwijs (hbo)

Aangesloten op grond van de cao hbo:

  • De Commissie van Beroep hbo
  • De Sectorale ontslagcommissie hbo
  • Landelijke Bezwarencommissie functie ordenen HBO

Alle hbo-instellingen zijn op grond van de WHW aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

  • Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS).

Alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij Onderwijsgeschillen, kunnen zich op ieder moment met een verzoek tot de LBS wenden. Daarvoor worden proceskosten in rekening gebracht. Voor de LBS wordt geen jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.

Downloaden

Aansluitingsformulier hbo