Aansluitingsinformatie hoger beroepsonderwijs (hbo)

Onderwijsgeschillen is er op gericht dat de rechtsbescherming aansluit bij de behoeften van de rechtszoekenden en de wensen vanuit de hogescholen over het goed organiseren van rechtsbescherming. De directeur-bestuurder van Onderwijsgeschillen is hiervoor het aanspreekpunt en gaat met het oog op deze goede dienstverlening graag in overleg met betrokkenen. De geschilbehandeling zelf gebeurt uiteraard strikt onafhankelijk conform de standaarden van de rechtspraak. 

Aangesloten op grond van de wet:

  • Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Aangesloten op grond van de cao:

  • Commissie van beroep hbo
  • Sectorale ontslagcommissie hbo
  • Landelijke bezwarencommissie functie ordenen hbo

Aan deze Commise kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

  • Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS). Alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij Onderwijsgeschillen, kunnen zich op ieder moment met een verzoek tot de LBS wenden. Daarvoor worden proceskosten in rekening gebracht. Voor de LBS wordt geen jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.

Downloaden