Aansluitingsinformatie middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Aangesloten op grond van de wet:

  • Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

  • Commissie van beroep mbo
  • Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
  • Commissie voor Geschillen CAO-MBO
  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

  • Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS).  Alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij Onderwijsgeschillen, kunnen zich op ieder moment met een verzoek tot de LBS wenden. Daarvoor worden proceskosten in rekening gebracht. Voor de LBS wordt geen jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.

Downloaden

Aansluitingsformulier mbo