Aansluitingsinformatie samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po en vo)

Aangesloten op grond van de wet:

  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet medezeggenschap op scholen)

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

  • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring 
  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
  • ​Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO

Indien opgenomen in de statuten kan een geschil voorgelegd worden aan:

  • Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

  • Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan
  • Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Downloaden

Aansluitingsformulier samenwerkingsverbanden