Aansluitingsinformatie voortgezet onderwijs (vo)

Aangesloten op grond van de wet:

  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet medezeggenschap op scholen)
  • Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Aangesloten op grond van de cao:

  • Commissie van beroep funderend onderwijs
  • Bezwarencommissie CAO-VO

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Een schoolbestuur binnen het vo is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Het schoolbestuur kan kiezen voor een eigen onafhankelijke commissie of aansluiting bij een bestaande commissie zoals de LKC.
  • Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
  • Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

  • Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS).  Alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij Onderwijsgeschillen, kunnen zich op ieder moment met een verzoek tot de LBS wenden. Daarvoor worden proceskosten in rekening gebracht. Voor de LBS wordt geen jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.

Downloaden

Aansluitingsformulier voortgezet onderwijs