Aansluitingsinformatie wetenschappelijk onderwijs (wo)

Openbare universiteiten zijn op grond van de wet aangesloten bij:

  • Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs. Aan deze Commissie kan een geschil voorgelegd worden door bijzondere universiteiten als gekozen is voor aansluiting.