Onderwijsgeschillen streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn is waar talent en ideeën worden uitgedaagd. Als je komt werken bij Onderwijsgeschillen is ons eigen arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing. In onze arbeidsvoorwaarden zijn scholingsmogelijkheden opgenomen, een eindejaarsuitkering van 8,3 % en opbouw van roostervrije uren.

Salaris

Het functiegebouw van Onderwijsgeschillen is in 2016 geactualiseerd. Naast een beschrijving van de functies en de indeling in functies, zijn ook alle functies gewaardeerd. De salarissen zijn marktconform.
Medewerkers bij Onderwijsgeschillen ontvangen naast 8% vakantietoeslag ook een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Werk en privé

Vrije tijd
Voldoende vrije tijd is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Werknemers met een volledig dienstverband hebben 23 vakantiedagen (20 wettelijk en 3 bovenwettelijk). Daarnaast bouwt een werknemer die 40 uur per week werkt 4 uur per week roostervrij op. Een aantal roostervrije dagen per jaar kan worden ingezet als collectieve vakantie. Door de combinatie van vrije dagen en roostervrije dagen hebben werknemers gemiddeld veel vrije dagen en flexibiliteit.

Indeling van het werk
Voor medewerkers die geen front-office functie hebben bestaat de mogelijkheid om In overleg thuis te werken. Thuis werken is goed mogelijk, omdat toegang tot het computernetwerk mogelijk is via remote desktop service.
De werktijden zijn flexibel. Medewerkers beginnen de werkdag bij Onderwijsgeschillen tussen 7 – 9 uur. Dat maakt het mogelijk om niet in de spitstijden te rijden.
Bij een parttime dienstverband is het mogelijk om in overleg de werktijden te spreiden over de week, zodat bijvoorbeeld rekening gehouden kan worden met schooltijden.

Senioren
Een werknemer van 60 jaar die langer dan 5 jaar in dienst is bij Onderwijsgeschillen en een fulltime dienstverband heeft, kan zijn werktijd terug brengen naar 30 uur.

Werk en gezondheid

Onderwijsgeschillen vindt het belangrijk dat medewerkers goed kunnen functioneren.
Er is een Risico-inventarisatie en evaluatie en een preventiemedewerker. Een aantal medewerkers is opgeleid tot bedrijfshulpverlener.
Bureaus en stoelen zijn instelbaar. Medewerkers met rugproblemen maken gebruik van sta-bureaus. Schermen van pc’s zijn op hoogte instelbaar.

Loopbaan

Onderwijsgeschillen stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Jaargesprekken
De leidinggevende voert minstens één keer per jaar een functioneringsgesprek. De leidinggevende beoordeelt periodiek hoe een medewerker de functie uitoefent. De beoordeling vindt plaats tegen het einde van het jaar. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt voor het komende jaar. Beoordeling en jaarplanafspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Scholing
In het arbeidsvoorwaardenreglement is geregeld dat bijscholing verplicht is. De werkgever betaalt bijscholing volledig. Voor overige studiefaciliteiten is een vergoeding van 50 of 75% mogelijk.
In het scholingsplan is vastgelegd op welke manier Onderwijsgeschillen haar medewerkers wil toerusten om een optimale bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting te leveren. Het scholingsplan maakt onderscheid tussen organisatiebrede opleidingsdoelen, opleidingsdoelen per rol of functie en individuele opleidingsdoelen.