U wilt een beroepschrift indienen

Bij het indienen van een beroepschrift moet u aangeven tegen welk besluit uw beroep gericht is en waarom u het er niet mee eens bent. U dient uw beroep te motiveren en alle relevante stukken mee te sturen met uw beroepschrift. Indien mogelijk verzoeken wij u om de stukken in zesvoud in te dienen. Voor het indienen van beroep is geen rechtsbijstand vereist. U kunt dit zelf doen.

Meer informatie over de termijn voor het indienen van een beroepschrift en de specificatie van de in te dienen stukken vindt u bij de Commissie onder het tabblad Reglement.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl