U wilt een bezwaarschrift indienen

Bij het indienen van een bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het er niet mee eens bent. U dient uw bezwaar te motiveren en alle relevante stukken mee te sturen met uw bezwaarschrift.

Termijnen en mee te sturen stukken

De termijn en informatie over welke stukken u moet meesturen vindt u bij de Commissie waarbij u het bezwaarschrift wilt indienen onder de tabbladen Reglement of Procedure.

Bij welke Commissies kunt u een bezwaarschrift indienen?

Aan wie richt u het bezwaarschrift?

  • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT): u dient het bezwaarschrift in bij het samenwerkingsverband. Die stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT). Het samenwerkingsverband moet wel bij de LBT zijn aangesloten.
    Voor het indienen van het bezwaarschrift kunt u gebruik maken van het model bezwaarschrift toelaatbaarheidsverklaring en de toelichting.

  • Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS): u dient het bezwaarschrift in bij het schoolbestuur. Dit bestuur kan de LBS verzoeken advies uit te brengen over de gegrondheid van het bezwaar.

  • Bezwarencommissies functiewaardering: u dient het bezwaarschrift in bij de Commissie via Onderwijsgeschillen.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl