Beschrijving van de situatie

De setting is een basisschool in een kleine plaats waar iedereen elkaar kent. De kinderen van drie ouderparen zitten op de basisschool bij elkaar in de klas. Volgens de ouders worden hun kinderen gepest. De ouders hebben het gevoel dat de school veel te weinig aan het pesten doet. Thuis zien zij dat hun kinderen steeds ongelukkiger worden.
De school organiseert een ouderavond om de slechte sfeer tussen de leerlingen en hun ouders bespreekbaar te maken. Deze ouderavond escaleert enorm. Ouders beschuldigen elkaar over en weer over gedrag van hun kinderen en over elkaars gedrag. Aan het einde van het schooljaar dient een van de ouders een klacht in over de manier waarop de school omgaat met het pesten.
Het schoolbestuur besluit om een nieuwe directeur aan te stellen. Deze directeur praat met veel ouders en stelt voor om mediation in te zetten.

Belangen

Het belang van de ouders is dat hun kinderen zich veilig voelen op school en het fijn vinden om naar school te gaan. Het belang van de ouders is ook dat zij onderling weer op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Het belang van de school is dat de kinderen en hun ouders zich veilig voelen op school en dat de kinderen op school blijven.

Mediation

Vanuit de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen worden er telefonische intakegesprekken gevoerd. Het is duidelijk dat alle ouders en de directeur samen een oplossing voor het geschil willen zoeken onder begeleiding van een mediator. Onderwijsgeschillen nodigt daarop iedereen uit voor een mediationbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komt iedereen aan het woord. Iedereen vertelt hoe zij het afgelopen jaar op school heeft ervaren. Wat er fout is gegaan. De emoties lopen soms hoog op. De directeur spreekt uit dat op school niet alles goed is verlopen. Dan wordt besproken wat er in de toekomst beter zou kunnen. De ideeën hierover worden omgevormd tot afspraken.

Resultaat

De mediation is geslaagd. Er is één bijeenkomst waarbij de drie ouderparen, de directeur en twee mediators aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst maken de ouderparen en de directeur afspraken. Deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de ouders en de directeur ondertekenen.