Klachtformulier

Heeft u een klacht over gedrag, omgang of over beslissingen op school?

Voor het indienen van een klacht is geen rechtsbijstand vereist. U kunt dit zelf doen.

Bij welke Commissie?

U een klacht indienen bij één van de volgende Commissies, als de school of onderwijsinstelling bij deze Commissie is aangesloten:

Enkele tips

 • Vul uw persoonlijke gegevens nauwkeurig in: deze zijn ook van belang om met u in contact te kunnen treden

 • Geef aan wat de kern is van de klacht

 • Werk puntsgewijs de klacht af, gooi niet alles op 1 hoop

 • Licht toe tegen wie precies uw klacht is gericht

 • Geef aan over welke gedraging of beslissing u klaagt

 • Licht kort de omstandigheden toe (waar, wanneer, hoe)

 • Geef aan met wie u op school of bij het bestuur over een oplossing heeft gesproken

 • Stuur alleen essentiële documenten mee en verwijs daar in uw klacht naar

 • Houd de klacht overzichtelijk en beknopt

 • De verjaringstermijn is 1 jaar, maar uitzonderingen zijn mogelijk

 • Als u de klacht indient per brief, moet deze zijn ondertekend.

In sommige gevallen is een andere commissie bevoegd

 • Geschillencommissie passend onderwijs:
  als u het niet eens bent met beslissingen van de school over de toelating van een kind met extra ondersteuning, over het ontwikkelingsperspectief of over verwijdering.