Klachtformulier

Heeft u een klacht over gedrag, omgang of over beslissingen op school?
Dien uw klacht bij voorkeur in met behulp van het klachtformulier.

Bij welke Commissie?

U een klacht indienen bij één van de volgende Commissies, als de school of onderwijsinstelling bij deze Commissie is aangesloten:

​Hoe dient u een klacht in?

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u bij de Commissie waarbij u een klacht wilt indienen onder de tabbladen procedure en reglement.

 • Dien uw klacht bij voorkeur in met behulp van het klachtformulier.

 • Voor het indienen van een klacht is geen rechtsbijstand vereist. U kunt dit zelf doen.

 • U kunt uw klacht ook per brief of per e-mail indienen bij de klachtencommissie.

Waar dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht indienen bij:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

Of maak gebruik van het klachtformulier.

Enkele tips

 • Vul uw persoonlijke gegevens nauwkeurig in: deze zijn ook van belang om met u in contact te kunnen treden

 • Geef aan wat de kern is van de klacht

 • Werk puntsgewijs de klacht af, gooi niet alles op 1 hoop

 • Licht toe tegen wie precies uw klacht is gericht

 • Geef aan over welke gedraging of beslissing u klaagt

 • Licht kort de omstandigheden toe (waar, wanneer, hoe)

 • Geef aan met wie u op school of bij het bestuur over een oplossing heeft gesproken

 • Stuur alleen essentiële documenten mee en verwijs daar in uw klacht naar

 • Houd de klacht overzichtelijk en beknopt

 • De verjaringstermijn is 1 jaar, maar uitzonderingen zijn mogelijk

 • Als u de klacht indient per brief, moet deze zijn ondertekend.

In sommige gevallen is een andere commissie bevoegd