Klachtformulier

Heeft u een klacht over gedrag, omgang of over beslissingen op school?
Dien uw klacht bij voorkeur in met behulp van het klachtformulier (download) of maak gebruik van het digitale formulier klacht indienen.

Bij welke Commissie?

U een klacht indienen bij één van de volgende Commissies, als de school of onderwijsinstelling bij deze Commissie is aangesloten:

​Hoe dient u een klacht in?

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u bij de Commissie waarbij u een klacht wilt indienen onder de tabbladen procedure en reglement.

 • Dien uw klacht bij voorkeur in met behulp van het klachtformulier (download) of maak gebruik van het digitale formulier klacht indienen.

 • Voor het indienen van een klacht is geen rechtsbijstand vereist. U kunt dit zelf doen.

 • U kunt uw klacht ook per brief of per e-mail indienen bij de klachtencommissie.

Waar dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht indienen bij:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

Of maak gebruik van het klachtformulier (download) of het digitale formulier klacht indienen.

Enkele tips

 • Vul uw persoonlijke gegevens nauwkeurig in: deze zijn ook van belang om met u in contact te kunnen treden

 • Geef aan wat de kern is van de klacht

 • Werk puntsgewijs de klacht af, gooi niet alles op 1 hoop

 • Licht toe tegen wie precies uw klacht is gericht

 • Geef aan over welke gedraging of beslissing u klaagt

 • Licht kort de omstandigheden toe (waar, wanneer, hoe)

 • Geef aan met wie u op school of bij het bestuur over een oplossing heeft gesproken

 • Stuur alleen essentiële documenten mee en verwijs daar in uw klacht naar

 • Houd de klacht overzichtelijk en beknopt

 • De verjaringstermijn is 1 jaar, maar uitzonderingen zijn mogelijk

 • Als u de klacht indient per brief, moet deze zijn ondertekend.

In sommige gevallen is een andere commissie bevoegd