Modelprocedure oogo ondersteuningsplan (februari 2014)

Begin 2014 is de modelprocedure en geschillenregeling voor het 'op overeenstemmingsgericht overleg' (oogo), opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en VNG, aangepast. De titel is gewijzigd van 'Modelprocedure oogo passend onderwijs' naar 'Modelprocedure oogo ondersteuningsplan'. Dit is gedaan om deze regeling te onderscheiden van de modelprocedure oogo jeugdplan. 
De overige wijzigingen zijn dat in de Begripsbepaling de definitie van de Geschillencommissie is  opgenomen en dat in voetnoot 14 is toegevoegd dat de overeenkomst oogo arbitrage slechts open stelt als partijen daarvoor een aanvullende overeenkomst sluiten. Verder is de tekst van lid 2 van artikel 7 (Werkwijze van de Geschillencommissie) aangepast.

Bij de modelprocedure is tevens opgenomen de Overeenkomst oogo-ondersteuningsplan en het Reglement Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan, dat per 1 maart 2014 in werking treedt.

Download hier de nieuwe modelprocedure (2014) en de toelichting (2013).