Volgeboekt WMS congres in Ede : Ambitie en versterking

Op 11 november 2015 vond in de ReeHorst in Ede het 9e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Ambitie en versterking’. Het congres werd georganiseerd door Onderwijsgeschillen onderwijs en het project Versterking medezeggenschap. Dit jaar werden 46 workshops aangeboden, waarin thema’s met betrekking tot versterking van medezeggenschap centraal stonden.Hieronder treft u een groot aantal van de presentaties en de workshops.

Foto-impressie van het congres

Downloaden presentaties van de workshops en inleidingen

Plenaire opening
01. De verandering van de plek van onderwijs in de huidige samenleving en de toekomst. Code goed bestuur i.r.t. medezeggenschap – Pieter Hettema 
02. Medezeggenschap en mediation – Annette Veraart en Jeroen van Velzen
05. Hoe betrek je ouders en leerlingen bij medezeggenschap? – Janny Arends
06. Medezeggenschap en fusies – Merel Koppenol en Renze Portengen
07. Bestuurders en medezeggenschap - Sophie de Boer en Marie-Anne van Reijen
08. Medezeggenschap en krimp in het primair onderwijs – Jan de Vos
10. Rechten van de PMR in de cao po – Arzu Yandere
13. Hoe geef je een goed advies?  - Marjolein Hoekstra
14. Sociale veiligheid en medezeggenschap - Kaja Sariwating en Arline Spierenburg
15. Model faciliteitenregeling - Henk Nieborg
16. De professionele medezeggenschapsraad - Marieke Boon-Mens en Marjon Govers
18. GMR en passend onderwijs - Jan de Vos
20. Een sterke medezeggenschap goed voor het schoolbestuur – Pien Verwilligen en Ellen Bonke
22. De eindeloze zee. Een gezamenlijke visie als MR - Paula van Dijnen
23. Scenariomodel-VO van Voion - Richard Defourny           
25. ‘Waar het nooit waait is het stil’ - Stefania Prekpalaj
26. Participatie van de achterban – Janny Arends
​27. MR en invloed - Rob Overmars
28. Leerlingendaling; een school sluiten doe je samen - Kaja Sariwating e.a
29. Samen werken aan passend onderwijs - Olga Luiken en Ellen van der Ende
31. Eigentijds vergaderen (lees: een stuk digitaler) - Katja van Well en Philippe Abbing
32. Hoe verleid ik mijn gesprekspartner? – Arnold van Horssen
33. Project Versterking medezeggenschap: tot nu toe en straks verder – Philippe Abbing
34. Uit de praktijk van de Landelijke Commissie voor geschillen WMS – Joke Sperling en Joost van Beek
37. Cao VO? – Paula van Dijnen
39. Visie, passie en actie – Kees Jansen
40. De rol van de voorzitter en secretaris van de MR bij goed functioneren en de versterking van de MR – Werner van Katwijk
41. Actualiteiten medezeggenschap - Janine Eshuis 
44. Medezeggenschap in een integraal kindcentrum – Simone Baalhuis
45. Bescherming digitale leerlinggegevens – Peter van Hulsen e.a.
47. Modeljaarplan en de (G)MR - Peter Kanters

Noteer vast in uw agenda: 
woensdag 9 november 2016, 10e WMS congres in de ReeHorst in Ede.