Verzoek indienen bij de GPO

U wilt een verzoekschrift indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO).

Waar dient u het verzoekschrift in?

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

Privacy

Onderwijsgeschillen werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen de gegevens die aan ons verstrekt zijn zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.
Bij het voeren van een evenwichtige procedure hoort dat beide partijen over dezelfde stukken beschikken. Daarom worden de stukken uitgewisseld tussen partijen en gedeeld met de commissieleden. Het samenwerkingsverband wordt op de hoogte gebracht van het bestaan van het geschil en verzocht bij de hoorzitting aanwezig te zijn. Het oordeel van de Commissie stuurt zij naar partijen en het samenwerkingsverband.
U leest meer over de bescherming van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.