Zelftest

Deze zelftest geeft een indicatie of mediation geschikt is voor uw conflict. Belangrijk daarbij is of het conflict wilt oplossen. Denk bij het invullen van de vragenlijst niet aan wat de ander zou denken of willen, maar maak de afwegingen vanuit uw eigen gezichtspunt.

Als bij één of meer argumenten ‘ja’ is ingevuld, behoort mediation in beginsel tot de mogelijkheden. De antwoorden op deze zelftest kunt u bespreken met één van onze medewerkers.  

 

  • Ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing

ja/nee

  • Ik heb belang bij een snelle oplossing

ja/nee

  • Ik heb in de toekomst nog vaker met de andere partij te maken

ja/nee

  • Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb

ja/nee

  • Het gaat mede om communicatiestoringen

ja/nee

  • Ik vind het belangrijk dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt

ja/nee

  • Ik heb onderhandelingsruimte

ja/nee