Expertisecentrum

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

De Handreiking aan de MR van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast aan de wijziging van de Wms per 1 januari 2018 i.v.m. de verplichte ouderraadpleging.

wo 31 januari 2018
overhandiging GPO rapport

Woerden 6 oktober 2017 – Vandaag is het onderzoeksrapport ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’ gepresenteerd op een symposium. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

vr 6 oktober 2017
Foto bij Advies medezeggenschap in IKC's

Voorstel voor één medezeggenschapsregeling in de IKC’s, waarin de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn aangepast aan de specifieke situatie van de IKC’s.

wo 4 oktober 2017
mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

di 25 april 2017
foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de (G)MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

di 11 april 2017
foto bij vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC's

Op 31 maart a.s. organiseerst het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

ma 2 januari 2017
foto bij artikel extern onderzoek Geschillencommissie passend onderwijs

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven tot het doen van extern onderzoek naar de doorwerking van de procedure en de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs.

do 30 juni 2016

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven aan experts op gebied van medezeggenschap en onderwijsrecht om advies uit te brengen over de mogelijke inrichting van de medezeggenschap in IKC. 

vr 3 juni 2016
Jongetje met rugtas, basisschool

18 maart 2016 vond de Expertmeeting Medezeggenschap in IKC plaats. Centrale vraag was hoe het toenemend aantal IKC's de medezeggenschap onder huidige wetgeving vorm kunnen geven.

vr 1 april 2016
kleine kinderen op schoolplein

Op vrijdag 18 maart a.s. organiseert het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Expertmeeting over medezeggeschap bij de vormgeving van de integrale kindcentra.    

ma 8 februari 2016