Expertisecentrum

foto bij vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC's

Op 31 maart a.s. organiseerst het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

ma 2 januari 2017
foto bij bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap

Op maandag 3 oktober a.s. organiseert het Expertisecentrum samen met VOS/ABB een bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap.

wo 3 augustus 2016
foto bij artikel extern onderzoek Geschillencommissie passend onderwijs

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven tot het doen van extern onderzoek naar de doorwerking van de procedure en de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs.

do 30 juni 2016

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven aan experts op gebied van medezeggenschap en onderwijsrecht om advies uit te brengen over de mogelijke inrichting van de medezeggenschap in IKC. 

vr 3 juni 2016
Jongetje met rugtas, basisschool

18 maart 2016 vond de Expertmeeting Medezeggenschap in IKC plaats. Centrale vraag was hoe het toenemend aantal IKC's de medezeggenschap onder huidige wetgeving vorm kunnen geven.

vr 1 april 2016
stoelen op tafel © enno keurentjes

Welke procedure kan de MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

ma 22 februari 2016
kleine kinderen op schoolplein

Op vrijdag 18 maart a.s. organiseert het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Expertmeeting over medezeggeschap bij de vormgeving van de integrale kindcentra.    

ma 8 februari 2016

Het advies ‘Doeltreffender en meer effect’ van mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr.dr. J. Sperling, LLM. is verwerkt in het wetsvoorstel. 

vr 10 juli 2015

Tijdens het symposium Mediation in het onderwijs op 5 november jl. in het NBC in Nieuwegein, presenteerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen het evaluatierapport van de pilot mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen.

wo 5 november 2014

Onder de bezielende leiding van prof. mr. D. Mentink, lid van het  MT van het Expertisecentrum, vond het Symposium plaats te Utrecht. Er waren ruim 200 deelnemers. Onder hen bevonden zich veel bestuurders uit het bijzonder onderwijs en vertegenwoordigers van de sociale partners. Spreker prof.

wo 21 mei 2014