Expertisecentrum

mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

di 25 april 2017
foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de (G)MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?

di 11 april 2017
foto bij vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC's

Op 31 maart a.s. organiseerst het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

ma 2 januari 2017
foto bij bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap

Op maandag 3 oktober a.s. organiseert het Expertisecentrum samen met VOS/ABB een bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap.

wo 3 augustus 2016
foto bij artikel extern onderzoek Geschillencommissie passend onderwijs

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven tot het doen van extern onderzoek naar de doorwerking van de procedure en de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs.

do 30 juni 2016

Het Expertisecentrum heeft opdracht gegeven aan experts op gebied van medezeggenschap en onderwijsrecht om advies uit te brengen over de mogelijke inrichting van de medezeggenschap in IKC. 

vr 3 juni 2016
Jongetje met rugtas, basisschool

18 maart 2016 vond de Expertmeeting Medezeggenschap in IKC plaats. Centrale vraag was hoe het toenemend aantal IKC's de medezeggenschap onder huidige wetgeving vorm kunnen geven.

vr 1 april 2016
kleine kinderen op schoolplein

Op vrijdag 18 maart a.s. organiseert het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een Expertmeeting over medezeggeschap bij de vormgeving van de integrale kindcentra.    

ma 8 februari 2016

Het advies ‘Doeltreffender en meer effect’ van mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr.dr. J. Sperling, LLM. is verwerkt in het wetsvoorstel. 

vr 10 juli 2015

Tijdens het symposium Mediation in het onderwijs op 5 november jl. in het NBC in Nieuwegein, presenteerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen het evaluatierapport van de pilot mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen.

wo 5 november 2014