Formulier klacht indienen

U kunt met dit formulier een klacht indienen bij de:

​LET OP: U kunt alleen een klacht indienen als de school of instelling bij één van deze Commissies is aangesloten. Op de website van de school of instelling of in de schoolgids kunt u lezen bij welke klachtencommissie de school of instelling is aangesloten.

Voordat u een formele klachtprocedure start, kunt u ook ​voor vragen terecht bij:

  • Ouders en Onderwijs, of: 088 - 605 0101 (ouders)
  • LAKS, of: 030 - 790 0910 (leerlingen)
  • JOB, of: 030 - 790 0915 (studenten mbo)
  • LSVB, of: 030 - 231 6464 (studenten hoger onderwijs)​

Liever geen formele klachtprocedure?

U kunt ook gebuik maken van mediation. Meer informatie over de mogelijkheden van mediation vindt u op de pagina Mediation bij Onderwijsgeschillen

Privacy

Onderwijsgeschillen werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen de gegevens die aan ons verstrekt zijn zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Bij het voeren van een evenwichtige procedure hoort dat beide partijen over dezelfde stukken beschikken. Daarom worden de stukken uitgewisseld tussen partijen en gedeeld met de commissieleden. U leest meer over de bescherming van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Formulier klacht indienen

Ga verder met het invullen van de volgende gegevens:
Is de school of instelling aangesloten, ga dan verder met het invullen van de volgende gegevens:
Gegevens klager(s)
Gegevens leerling
Is een leerling bij uw klacht betrokken?
Tegen wie is de klacht gericht?
Waarover klaagt u?
Omschrijf puntsgewijs uw klacht en licht de omstandigheden toe (wat is er gebeurd, wanneer, wie waren erbij betrokken?)
Heeft u met medewerkers van de school gesproken?
Heeft u met medewerkers van de school gesproken?
Hoe zou voor u de klacht kunnen worden opgelost?
Hoe zou voor u de klacht kunnen worden opgelost?
Stuur relevante documenten mee als bijlage
Stuur relevante documenten mee als bijlage, bijvoorbeeld: besluiten, brieven, emails. Het is belangrijk dat de documenten goed leesbaar zijn. Documenten die niet goed leesbaar zijn, kunnen niet door de Commissie in behandeling worden genomen.