Vacatures bij Onderwijsgeschillen en/of de Commissies 

 

Vacature lid namens de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties voor de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS per 01.01.2019

In verband met het reglementair terugtreden van het lid, dat benoemd is op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties, ontstaat per 1 januari 2019 de vacature van lid van de Commissie. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister, op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties.

De Leden van de Commissie, gespreide samenstelling, samenwerking

De leden van de Commissie zijn onderwijs(recht)deskundigen: zij beschikken over aantoonbare  juridische expertise dan wel ervaringsdeskundigheid in het funderend onderwijs. 
Binnen de Commissie dient er een evenwichtige spreiding van kennis en ervaring te zijn op de voor de Commissie relevante terreinen. De leden van de Commissie moeten voorts in staat zijn tot collegiale samenwerking.

Downloaden 

Profielschets lid LCG WMS namens de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties

Reacties en contact

Indien u belangstelling heeft voor de functie, verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie uiterlijk 17 september te zenden aan:
Stichting Onderwijsgeschillen
Benoemingsadviescommissie LCG WMS
t.a.v. mr. Hilde Mertens

per email: Lilian Schouten (l.schouten@onderwijsgeschillen.nl
of 
per post: Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT

Meer informatie