Vacatures

Onderwijsgeschillen zoekt een of meer stagiairs van een communicatieopleiding die rechtsbescherming in het onderwijs toegankelijker willen maken.

Wij willen graag onze algemene informatie en communicatie naar alle rechtzoekenden in het onderwijs verbeteren en op maat maken voor onze verschillende doelgroepen. Het gaat daarbij niet om de juridische adviezen van de verschillende commissies, maar over de informatie en communicatie van Onderwijsgeschillen als overkoepelende organisatie.

Van onze stagiair verwachten we een advies waarin op strategisch en tactisch niveau aandacht wordt besteed aan:

  • Algemene informatie en communicatie vanuit Onderwijsgeschillen. Waar moeten we, gelet op onze doelgroepen, rekening mee houden?
  • Hoe ziet een project er uit om de algemene informatie en communicatie te verbeteren? Welke stappen moeten we zetten?

Gevraagde competenties en vaardigheden

Je neemt mee: 

  • kennis vanuit je communicatieopleiding op het gebied van bedrijfscommunicatie 
  • interesse voor rechtsbescherming en onderwijs 
  • professionele vaardigheden 

Wij bieden:

  • een inhoudelijk uitdagende stage met geïnteresseerde collega’s en aandacht van de begeleiders
  • thuiswerken en werken op kantoor in Utrecht Lunetten, naast het station
  • werktijden in overleg
  • een (kleine) stagevergoeding

Geinteresseerd? 

Neem dan snel contact op met Cécile de Vos, directeur-bestuurder via c.de.vos@onderwijsgeschillen.nl 

Downloaden:

---------------------------------------------------------------------------------------------

​Onderwijsgeschillen als werkgever

Onderwijsgeschillen streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn waar talent en ideeën worden uitgedaagd. Als je komt werken bij Onderwijsgeschillen is ons eigen arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing. In onze arbeidsvoorwaarden zijn scholingsmogelijkheden opgenomen, een eindejaarsuitkering van 8,3 % en opbouw van roostervrije uren.

Salaris

Het functiegebouw van Onderwijsgeschillen is in 2016 geactualiseerd. Naast een beschrijving van de functies en de indeling in functies, zijn ook alle functies gewaardeerd. De salarissen zijn marktconform. Medewerkers bij Onderwijsgeschillen ontvangen naast 8% vakantietoeslag ook een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Werk en privé

Vrije tijd
Voldoende vrije tijd is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Werknemers met een volledig dienstverband hebben 23 vakantiedagen (20 wettelijk en 3 bovenwettelijk). Daarnaast bouwt een werknemer die 40 uur per week werkt 4 uur per week roostervrij op. Een aantal roostervrije dagen per jaar kan worden ingezet als collectieve vakantie. Door de combinatie van vrije dagen en roostervrije dagen hebben werknemers gemiddeld veel vrije dagen en flexibiliteit.

Loopbaan

Onderwijsgeschillen stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Jaargesprekken
De leidinggevende voert minstens één keer per jaar een functioneringsgesprek. De leidinggevende beoordeelt periodiek hoe een medewerker de functie uitoefent. De beoordeling vindt plaats tegen het einde van het jaar. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt voor het komende jaar. Beoordeling en jaarplanafspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Scholing
In het arbeidsvoorwaardenreglement is geregeld dat bijscholing verplicht is. De werkgever betaalt bijscholing volledig. Voor overige studiefaciliteiten is een vergoeding van 50 of 75% mogelijk.
In het scholingsplan is vastgelegd op welke manier Onderwijsgeschillen haar medewerkers wil toerusten om een optimale bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting te leveren. Het scholingsplan maakt onderscheid tussen organisatiebrede opleidingsdoelen, opleidingsdoelen per rol of functie en individuele opleidingsdoelen.

Gegevens van een sollicitant die de functie niet heeft gekregen bewaren wij  4 weken.
Met toestemming van de sollicitant houden we zijn/haar gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille.

Arbeidsvoorwaarden Onderwijsgeschillen in het kort