Vacatures

Vacatures voor vijf leden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Gezien het toenemende belang en het beroep dat gedaan wordt op de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is er behoefte aan versterking, zodat de binnenkomende verzoeken tijdig en goed behandeld kunnen worden. Ook omdat er binnen enkele jaren naar verwachting vacatures ontstaan, is het aantal te werven leden bepaald op vijf. De specifieke deskundigheid die door de leden dient te worden meegebracht is op de volgende terreinen:

  • medische achtergrond in de jeugdzorg

  • toezicht op het (passend) onderwijs

  • bestuur in het funderend onderwijs (primair, (voortgezet)-speciaal en voortgezet onderwijs)

  • onderwijskunde

  • (ortho)pedagogiek

De GPO hecht belang aan een diverse samenstelling qua leeftijd, achtergrond, disciplines en ervaring met het onderwijs. 

Meer informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vacatures voor twee vicevoorzitters voor de GPO

Gezien het toenemende belang en het beroep dat gedaan wordt op de Geschillencommissie is er behoefte aan uitbreiding, zodat de binnenkomende verzoeken tijdig en goed behandeld kunnen worden. Ook omdat er binnen enkele jaren naar verwachting een vacature ontstaat, is het aantal te werven vicevoorzitters bepaald op twee.

Procedure en wijze van solliciteren

Onderwijsgeschillen laat zich in deze werving en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People.
Zie voor meer informatie over de vacature, profielschets en wijze van solliciteren de website van Colourful People 

---------------------------------------------------------------------------------------------

​Onderwijsgeschillen als werkgever

Onderwijsgeschillen streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn waar talent en ideeën worden uitgedaagd. Als je komt werken bij Onderwijsgeschillen is ons eigen arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing. In onze arbeidsvoorwaarden zijn scholingsmogelijkheden opgenomen, een eindejaarsuitkering van 8,3 % en opbouw van roostervrije uren.

Salaris

Het functiegebouw van Onderwijsgeschillen is in 2016 geactualiseerd. Naast een beschrijving van de functies en de indeling in functies, zijn ook alle functies gewaardeerd. De salarissen zijn marktconform. Medewerkers bij Onderwijsgeschillen ontvangen naast 8% vakantietoeslag ook een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Werk en privé

Vrije tijd
Voldoende vrije tijd is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Werknemers met een volledig dienstverband hebben 23 vakantiedagen (20 wettelijk en 3 bovenwettelijk). Daarnaast bouwt een werknemer die 40 uur per week werkt 4 uur per week roostervrij op. Een aantal roostervrije dagen per jaar kan worden ingezet als collectieve vakantie. Door de combinatie van vrije dagen en roostervrije dagen hebben werknemers gemiddeld veel vrije dagen en flexibiliteit.

Loopbaan

Onderwijsgeschillen stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Jaargesprekken
De leidinggevende voert minstens één keer per jaar een functioneringsgesprek. De leidinggevende beoordeelt periodiek hoe een medewerker de functie uitoefent. De beoordeling vindt plaats tegen het einde van het jaar. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt voor het komende jaar. Beoordeling en jaarplanafspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Scholing
In het arbeidsvoorwaardenreglement is geregeld dat bijscholing verplicht is. De werkgever betaalt bijscholing volledig. Voor overige studiefaciliteiten is een vergoeding van 50 of 75% mogelijk.
In het scholingsplan is vastgelegd op welke manier Onderwijsgeschillen haar medewerkers wil toerusten om een optimale bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting te leveren. Het scholingsplan maakt onderscheid tussen organisatiebrede opleidingsdoelen, opleidingsdoelen per rol of functie en individuele opleidingsdoelen.

Gegevens van een sollicitant die de functie niet heeft gekregen bewaren wij  4 weken.
Met toestemming van de sollicitant houden we zijn/haar gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille.

Arbeidsvoorwaarden Onderwijsgeschillen in het kort