Vacatures

Vacature jurist met management & IT skills.

Ben jij een jurist met management en IT skills én wil je je graag bezig houden met goede klachtbehandeling in het onderwijs, dan verwelkomen wij je graag bij Onderwijsgeschillen!

De functie

De functie bestaat uit twee takenpakketten, één gericht op de organisatie van Onderwijsgeschillen, de ander gericht op het voorbereidingstraject van zaakbehandeling. De gedachte hierachter is dat het perspectief op zaakbehandeling belangrijk is voor het goed kunnen doen van de taken op het gebied van Legal management & IT.

Geïnteresseerd?:

Stuur voor 1 juni 2020 een korte motivatiebrief met C.V. naar adjunct-directeur Ellen van der Ende
Heb je vragen of wil je meer weten, dan kun je Ellen bellen op 030-2809590.

Downloaden

------------------------------------------------------

​Onderwijsgeschillen als werkgever

Onderwijsgeschillen streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn waar talent en ideeën worden uitgedaagd. Als je komt werken bij Onderwijsgeschillen is ons eigen arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing. In onze arbeidsvoorwaarden zijn scholingsmogelijkheden opgenomen, een eindejaarsuitkering van 8,3 % en opbouw van roostervrije uren.

Salaris

Het functiegebouw van Onderwijsgeschillen is in 2016 geactualiseerd. Naast een beschrijving van de functies en de indeling in functies, zijn ook alle functies gewaardeerd. De salarissen zijn marktconform. Medewerkers bij Onderwijsgeschillen ontvangen naast 8% vakantietoeslag ook een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Werk en privé

Vrije tijd
Voldoende vrije tijd is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Werknemers met een volledig dienstverband hebben 23 vakantiedagen (20 wettelijk en 3 bovenwettelijk). Daarnaast bouwt een werknemer die 40 uur per week werkt 4 uur per week roostervrij op. Een aantal roostervrije dagen per jaar kan worden ingezet als collectieve vakantie. Door de combinatie van vrije dagen en roostervrije dagen hebben werknemers gemiddeld veel vrije dagen en flexibiliteit.

Loopbaan

Onderwijsgeschillen stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Jaargesprekken
De leidinggevende voert minstens één keer per jaar een functioneringsgesprek. De leidinggevende beoordeelt periodiek hoe een medewerker de functie uitoefent. De beoordeling vindt plaats tegen het einde van het jaar. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt voor het komende jaar. Beoordeling en jaarplanafspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Scholing
In het arbeidsvoorwaardenreglement is geregeld dat bijscholing verplicht is. De werkgever betaalt bijscholing volledig. Voor overige studiefaciliteiten is een vergoeding van 50 of 75% mogelijk.
In het scholingsplan is vastgelegd op welke manier Onderwijsgeschillen haar medewerkers wil toerusten om een optimale bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting te leveren. Het scholingsplan maakt onderscheid tussen organisatiebrede opleidingsdoelen, opleidingsdoelen per rol of functie en individuele opleidingsdoelen.

Gegevens van een sollicitant die de functie niet heeft gekregen bewaren wij  4 weken.
Met toestemming van de sollicitant houden we zijn/haar gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille.

Arbeidsvoorwaarden Onderwijsgeschillen in het kort