Publicaties

Resultaten

10 van 97 resultaten weergegeven

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 8 februari 2021
Type: Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen. In goed overleg tot een oplossing komen

Datum: 1 februari 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over mediation

Praktische informatie over verschillende commissies en mediation bij Onderwijsgeschillen

Datum: 1 februari 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Drie routes om een klacht op school op te lossen

Datum: 31 januari 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: Onderwijsgeschillen

Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen voor de regeling in de Wms

Datum: 26 november 2020
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) toegelicht

Datum: 1 oktober 2020
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: J. Sperling, F.H.J.G. Brekelmans (bew. 5e dr.)

Bestuursverslagen Onderwijsgeschillen / Jaarverslagen Onderwijsgeschillen

Datum: 6 juli 2020
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Cao mbo 2020-2021

Datum: 1 juli 2020
Type: Cao's

Cao hbo 2020

Datum: 1 april 2020
Type: Cao's

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2019

Datum: 9 maart 2020
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen