Publicaties

Resultaten

10 van 63 resultaten weergegeven

De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: De toekomst van de Commissies van Beroep

Datum: 1 juni 2012
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling, L.C.J. Sprengers, W.G.A.M. Veugelers

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2011

Datum: 1 januari 2012
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Kroniek: klachtrecht

Datum: 1 december 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: S.J.F. Schellens

Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS

Datum: 1 augustus 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling

Klagen kan verbeteren. Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Datum: 1 augustus 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: Actis onderzoek, Expertisecentrum

De Commissie van Beroep in het onderwijs: Snel en rechtvaardig

Datum: 27 mei 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: I.P. Asscher-Vonk e.a.

De Commissie van Beroep en de disciplinaire maatregel

Datum: 1 april 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: J.J. van Beek

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2010

Datum: 1 januari 2011
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

'Een geschil is geen ruzie' - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs

Datum: 1 juni 2010
Type: Publicaties over medezeggenschap, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Actis Advies, Onderwijsgeschillen

Handreikingen voor functiewaardering in het Primair- en Voortgezet onderwijs

Datum: 1 februari 2010
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over functiewaardering
Door: Onderwijsgeschillen