Publicaties

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Geschilbeslechting onder de Wms : een tussenstand

Datum: 1 maart 2011
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: A. Joosten

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2010

Datum: 1 januari 2011
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Ontslagprocedures in het bijzonder onderwijs: De kantonrechter en de Commissie van Beroep

Datum: 2 juni 2010
Type: Publicaties over beroepszaken
Door: mr. H.J.A. Jansen, mr. drs. M.L.M. van de Laar

'Een geschil is geen ruzie' - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs

Datum: 1 juni 2010
Type: Publicaties over medezeggenschap, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Actis Advies, Onderwijsgeschillen

Handreikingen voor functiewaardering in het Primair- en Voortgezet onderwijs

Datum: 1 februari 2010
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over functiewaardering
Door: Onderwijsgeschillen

Beleidslijn bezwaren en de functiemix, 1 februari 2010

Datum: 1 februari 2010
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over functiewaardering
Door: Onderwijsgeschillen

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2009

Datum: 1 januari 2010
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Proeve van kwaliteitskenmerken van klachtencommissies

Datum: 1 februari 2009
Type: Publicaties over klachten
Door: A.P.Kotte

Klachtrecht: nut of noodzaak? Verslag symposium LKC 2008

Datum: 1 december 2008
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: Onderwijsgeschillen