Publicaties

Resultaten

10 van 91 resultaten weergegeven

Bestuursverslagen Onderwijsgeschillen / Jaarverslagen Onderwijsgeschillen

Datum: 21 maart 2019
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2018

Datum: 18 maart 2019
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 maart 2019
Type: Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 1 december 2018
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: Hilde Mertens

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) toegelicht

Datum: 15 november 2018
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: J. Sperling, F.H.J.G. Brekelmans (bew. 4e dr.)

De pseudo-verwijdering: “Jij komt er nooit meer in!”, artikel door Stephan Schellens in School en Wet

Datum: 31 oktober 2018
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over passend onderwijs
Door: Stephan Schellens

Geschilbeslechting bij passend onderwijs: een pleidooi voor uniformering, artikel in School en Wet door J. Sperling en A.M.T. Wigger

Datum: 31 oktober 2018
Type: Publicaties over passend onderwijs
Door: Joke Sperling, Annie Wigger

Cao mbo 2018-2020

Datum: 1 oktober 2018
Type: Cao's

De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 11 september 2018
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap, Publicaties over passend onderwijs
Door: Pieter Huisman, René Flippo, Bas Reijken

Cao primair onderwijs 2018-2019

Datum: 1 augustus 2018
Type: Cao's