Publicatiedatum: 19-06-2014
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
PO-Raad, VO-raad, AVS, VOO, FvOv, AOb, CNV Onderwijs, LAKS, Landelijke Ouderraad
Samenvatting 

Het Advies ‘goede medezeggenschap’, uitgebracht door de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de Wms nodig waren. Het advies vormt het uitgangspunt voor het project Versterking Medezeggenschap, dat tot doel heeft deze verbeteringen te realiseren. 

Downloaden

Advies ‘goede medezeggenschap’ in het onderwijs