Publicatiedatum: 01-01-2020
Type: Cao's
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

De cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 2018-2020 treedt in werking op 1 oktober 2018 en is van toepassing tot en met 30 juni 2020.

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020, hebben cao-partijen de tekst op een aantal onderdelen bijgesteld. De bijgestelde cao is van toepassing per 1 januari 2020.