Publicatiedatum: 01-04-2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over beroepszaken
Door: 
J.J. van Beek
Samenvatting 

Ontoelaatbaar gedrag van een werknemer in het onderwijs kan leiden tot het opleggen van een disciplinaire maatregel: berisping, schorsing, inhouding salaris, overplaatsing of disciplinair ontslag. Veel van de zaken bij de Commissies van Beroep hebben betrekking op een dergelijke disciplinaire maatregel.
In dit artikel wordt een beeld geschetst van de wijze waarop deze beroepen beoordeeld worden.

In: School en Wet. Jrg. 92 (2012), nr. 2 ; p. 19-23.

Joost van Beek is secretaris bij Onderwijsgeschillen