Publicatiedatum: 01-12-2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
Joke Sperling
Samenvatting 

In dit artikel wordt uitvoerig ingegaan op de evaluatie van de Wms en de betekenis van het arrest van de Ondernemingskamer (OK) bij het Gerechtshof Amsterdam van 17 juli 2012 (LJN BX1685). De evaluatie van de Wms vond plaats in 2012. Hoewel de conclusie was dat de Wms over het algemeen voldoet en de Wms niet werd aangepast, werd ook een aantal knelpunten geconstateerd. Kort na de evaluatie van de Wms wees de OK een arrest waarmee aan een aantal knelpunten tegemoet werd gekomen. Sperling concludeert dat de uitleg van de ondernemingskamer de kostenregeling, efficiënter maakt en de bevoegdheden van de LCG WMS verruimt. 

In: NTOR. Jrg. 24 (2012), nr. 4 ; p. 232-246.

Downloaden

De evaluatie van de Wms: niet de wetgever, maar de ondernemingskamer maakt de Wms doeltreffender en effectiever