Publicatiedatum: 01-06-2016
Type: Publicaties over passend onderwijs
Samenvatting 

In het tijdschrift ‘School en Wet’ bespreken Joke Sperling en Annie Wigger de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De GPO, officiële naam: Tijdelijke landelijke commissie toelating en verwijdering) is in 2014 in het leven geroepen om te adviseren in geschillen tussen ouders en school over passend onderwijs. De auteurs pleiten er in dit artikel voor dat de commissie permanent wordt.

J. Sperling en A.M.T. Wigger, ‘De Tijdelijke landelijke commissie toelating en verwijdering: een blijvertje!', School en Wet 2016-3, p. 4-10.
 

Annie  Wigger is voorzitter van de Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO van Onderwijsgeschillen

Joke Sperling is lid LCG WMS en het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen