Publicatiedatum: 01-10-2020
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over medezeggenschap
Door: 
J. Sperling, F.H.J.G. Brekelmans (bew. 5e dr.)
Samenvatting 

Artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de Wms. Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft. Deze herziene uitgave is geactualiseerd tot 1 oktober 2020 

Uitgave 8 in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.

5e herziene druk, ISBN 978-90-831002-0-3, september 2020. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten.