Publicatiedatum: 01-03-2011
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
A. Joosten
Samenvatting 

In het artikel geeft de auteur een tussenstand van de medezeggenschapsgeschillen in het primair- en voortgezet onderwijs. Zijn conclusie is dat met de komst van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS er een is eind gekomen aan de versnippering in uitspraken door de vele voorgangers van de huidige Commissie. Dat heeft gezorgd voor meer eenheid in de uitspraken. 

In: School en Wet. Jrg. 91 (2011), nr. 1 ; p. 6-12.

Downloaden

Geschilbeslechting onder de Wms: een tussenstand