Publicatiedatum: 01-02-2010
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over functiewaardering
Door: 
Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De invoering van de functiewaardering (het  FUWA- systeem) heeft geleid tot meer dan 100 uitspraken door functiewaarderingscommissies. Deze uitgave vormt een aanzet tot inventarisatie en vergelijking van deze uitspraken om inzicht te geven in de wijze waarop deze zaken zijn beoordeeld.

Uitgave 1 in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.