Publicatiedatum: 01-04-2013
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: 
H.E. Mertens, J. Sperling
Samenvatting 

Dit artikel is een uitwerking van de lezing door Hilde Mertens op het symposium van de NVOR in 2012 over het onderwerp geschilbeslechting in het onderwijs. Het Nederlands onderwijssysteem kent veel verschillende instanties voor geschilbeslechting. Geschilbeslechting door niet-rechterlijke instanties in het onderwijs kan in veel gevallen de toegang tot de rechtsbescherming verbeteren. De veelheid aan commisies is wel een nadeel. Dat kan worden weggenomen door de instelling van één loket voor geschillen in het onderwijs. 

In: NTOR. Jrg. 25 (2013), nr. 1 ; p. 44-60.

 

Hilde Mertens

Joke Sperling