Publicatiedatum: 01-06-2017
Type: Publicaties over mediation , Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: 
Jeroen van Velzen, Kim Richel
Samenvatting 

Bespreking van een casus. De oudergeleding van de MR had een conflict met het schoolbestuur en de directeur van de school over de verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage en over het invoeren van een overblijfregeling zonder daarvoor de instemming van de oudergeleding te vragen. De oudergeleding legde hierover een geschil voor aan de Landelijke Commissie voor geschillen WMS (LCG WMS).
Tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat er sprake was van een slechte relatie en een vertrouwensbreuk tussen partijen. Dat was aanleiding voor de Commissie om ter zitting mediation voor te stellen. Hiermee gingen partijen akkoord. Door open te staan voor mediation kregen partijen de kans te werken aan het herstel van vertrouwen en het maken van afspraken voor de toekomst.

Jeroen van Velzen, Kim Richel, 'Onderwijs. Medezeggenschap. Art.13 Wet medezeggenschap op scholen', Nederlandse Mediation 2017, afl. 2, p. 57-60.

Jeroen van Velzen is secretaris en mediator bij Onderwijsgeschillen
Kim Richel is mediator, trainer en coach bij Dialogue bv