Publicatiedatum: 02-06-2010
Type: Publicaties over beroepszaken
Door: 
mr. H.J.A. Jansen, mr. drs. M.L.M. van de Laar
Samenvatting 

Het Nederlands arbeidsrecht kent een zogenaamd duaal ontslagrecht. Dit betekent in de eerste plaats dat de werkgever, ook voor het onderwijs, de arbeidsovereenkomst van de werknemer eenzijdig kan opzeggen. Voor het onderwijs geldt dat hierbij in beginsel geen toestemming van UWV WERKbedrijf nodig is. Tegen de opzegging kan de werknemer vervolgens wel rechtsmiddelen aanwenden. In het bijzonder onderwijs kan dit door tegen het ontslag beroep bij een Commissie van Beroep in te stellen. Een tweede ontslagprocedure is de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Op deze procedures, die naast of na elkaar kunnen lopen, wordt in dit artikel nader ingegaan.

In: School en Wet, nr. 3 (juni 2010) ; p. 8-13

Downloaden

Ontslagprocedures in het bijzonder onderwijs